Lasten toimintaterapia

 

Toimintaterapia on toimintaterapeutin toteuttama kuntoutusmuoto, jonka tavoitteena on edistää lapsen leikkitaitoja, omatoimisuustaitoja sekä sosiaalisia taitoja kulloisenkin kehitysvaiheen odotusten mukaisesti. Terapian avulla lapsi löytää ja hallitsee keinoja selviytyä omassa elinympäristössään.

Lasten toimintaterapiassa tehdään yhteistyötä lapsen lähiympäristön ja eri alojen asiantuntijoiden kanssa. Toimintaterapeutti arvioi lapsen valmiuksia ja toimintakykyä. Arvion pohjalta suunnitellaan terapia- tai apuvälinepalvelu yhteistyössä lapsen lähiympäristön kanssa, annetaan ohjausta, tukea ja neuvontaa. Toimintaterapiaan kuuluu konsultointia, neuvottelua ja moniammatillista yhteistyötä. Toimintaterapia voi olla joko yksilö-, ryhmä- tai monimuototerapiaa. Se voidaan toteuttaa vastaanotolla tai lapsen omassa ympäristössä.

Asiakkainamme toimintaterapiassa on lapsia ja nuoria.

Teemme toimintaterapiatarpeen arvioita.

 

Käytössämme ovat mm. seuraavat arviointimenetelmät:

 • Sensory Integration and Praxit test (SIPT)
 • Sensory Profile
 • Sensory Processing Measure
 • Leikkiarvioita
 • MAP-testi
 • Beery VMI -testi
 • Dotca-Ch -testi
 • M-Fun -testi

Toimintaterapeuttimme ovat erikoiskouluttautuneet mm.

 • Sensorisen integraation terapiaan
 • Erbin pareesi -kuntoutukseen
 • Motivoidun käden kuntoutukseen
 • Leikkiin
 • Kinesioteippaukseen